Decathlon Corporate

Duurzame ontwikkeling

Onze verwezenlijkingen

Onze initiatieven voor het milieu

We delen onze passie voor sport. Voor alle sporten. Met ons lageprijsbeleid zorgen we ervoor dat iedereen zijn sport in de beste omstandigheden kan uitoefenen. Maar om te sporten zijn terreinen, speelvelden nodig... En die ruimtes krijgen we van onze planeet! Decathlon neemt dan ook een reeks milieuvriendelijke initiatieven opdat de planeet ons favoriete speelveld blijft.

Een lagere uitstoot van broeikasgassen

Onze belangrijkste doelstelling is onze uitstoot van broeikasgassen tegen 2020 met minstens 15% te verminderen. Om dat te doen, streven we er in de eerste plaats naar om ons energieverbruik te optimaliseren.

In de Decathlon-winkels zijn de muren en daken uitstekend geïsoleerd. De oude tl-verlichting is vervangen door ledverlichting. Twaalf van onze verkooppunten in België zijn zelfs uitgerust met zonnepanelen, die meer dan 25% van de energie leveren die ze nodig hebben.

Recycling

Onze milieuzorg is uiteraard niet beperkt tot ons energieverbruik. In alle Decathlon-winkels vind je een Recupel-inzamelpunt. Je kan er terecht met lege batterijen, oude gloeilampen of afgedankte elektro-apparatuur, die dan worden gerecycled.

Decathlon doet ook aan recyclage. In 2014 werd maar liefst 92% van ons afval gesorteerd om te worden gerecycled.

Parkings

We doen er ook alles aan om de milieu-impact van onze parkings te beperken. Ze zijn bedekt met een drainerend oppervlak, zodat het water op een natuurlijke manier kan wegvloeien. En in verschillende winkels zijn oplaadpunten geïnstalleerd voor elektrische voertuigen. In sommige vestigingen, zoals die van Namen, Waver en Alleur, is een deel van de parking gereserveerd voor carpoolers.

Meer over duurzame ontwikkeling bij Decathlon