KINDEREN COACHEN: HOE OMGAAN MET TEGENSLAGEN?

Tijdens een training kan het gedrag van kinderen plots veranderen. Tegenslagen kunnen op verschillende manieren tot uiting komen: droefenis, ongecontroleerde woede of een plotse desinteresse. Het is de rol van de coach om de oorzaak te achterhalen en een oplossing te vinden zonder buiten zijn rol van coach te gaan. Kinderen coachen is niet altijd eenvoudig, waarmee moet je precies rekening houden?

kinderen voetbal kipsta Decathlon

HET BELANG VAN DE KINDERCOACH

Wanneer een kind tijdens het sporten met tegenslagen krijgt te maken, heeft dat ongetwijfeld impact op zijn prestaties. De coach moet dan ook zo snel mogelijk reageren om de oorsprong van het gedrag te achterhalen. Iedere kindercoach moet rekening houden met het menselijke aspect tijdens een training. Het is dan ook heel belangrijk om de jongere aan te moedigen en te steunen, zeker wanneer hij zich ontredderd voelt. Als hij wordt gestimuleerd, zal hij weer zin krijgen in zijn favoriete sport.

kinderen voetbal kipsta Decathlon

KINDEREN COACHEN: EEN KWESTIE VAN VERTROUWEN 

Alleen aanmoedigen helpt niet altijd om de situatie om te keren, zeker wanneer de oorzaak van de ontreddering buiten de sport ligt. Een trainer moet daarom altijd een vertrouwensrelatie met zijn spelers opbouwen en ervoor zorgen dat zij hem vertrouwen. Als er een vertrouwensband ontstaat, zal het gemakkelijker worden om de oorzaak van het gedrag te achterhalen. Humor kan belangrijk zijn om het spreekwoordelijke ijs te breken en de jongere aan te moedigen om toenadering tot zijn coach te zoeken.

DE ENTOURAGE VAN DE JONGERE

Als de situatie niet verbetert, kan het nuttig zijn om bijkomende informatie in te winnen bij de medespelers van de jongere. Je hoeft ook niet te nieuwsgierig te zijn en te veel spelers te bevragen. Hoe dan ook blijft de relatie tussen coach en speler van groot belang, behalve wanneer er zich onvoorziene omstandigheden voordoen. Pestgedrag, mishandeling en druggebruik zijn zaken die de sportieve context overstijgen en waarvoor contact met de ouders nodig is. Kinderen coachen gaat dan ook veel verder dan de sportieve context!

kinderen voetbal kipsta Decathlon