Juridische informatie met
betrekking tot Marketplace

De Marketplace van Decathlon

Om sport nog toegankelijker te maken voor iedereen biedt DECATHLON Belgium SA (hierna “DECATHLON” of “wij”) onafhankelijke verkopers (hierna "PARTNERS")
een professionele bemiddelingsdienst aan via “www.decathlon.be” (hierna "de Website" of de “Marketplace”).
Dat stelt de consument in staat zich op de hoogte te stellen van de aanbiedingen van PARTNERS en een bestelling van deze aanbiedingen te plaatsen.

Juridische informatie met betrekking tot de Marktetplace en PARTNERS

In het geval van bestellingen van Product(en) van PARTNERS komt het verkoopcontract rechtstreeks en uitsluitend tot stand tussen de PARTNER en de consument.
DECATHLON komt niet tussen in de totstandkoming van de verkoopovereenkomst. De PARTNER is onafhankelijk in het bepalen van zijn prijzen, in de voorstelling van zijn producten en de inhoud van zijn productfiches.
DECATHLON heeft de rol van online platformoperator om de verbinding tussen PARTNERS en consumenten mogelijk te maken. PARTNERS op de Marketplace zijn bedrijven in de zin van artikel I van Boek I van het COB.

De rangschikking van de aanbiedingen op de Marketplace

Conform artikel VI.45/1 WER moet de aanbieder van een onlinemarktplaats, op een duidelijke en begrijpelijke manier, aan de consument
informatie verstrekken over de parameters die worden gebruikt voor de bepaling van de rangschikking van de aanbiedingen die de consument krijgt na een zoekopdracht.

          1) De doelstelling van DECATHLON

Het doel van DECATHLON is om het plezier en de voordelen van sport op lange termijn toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen, door kwaliteitsproducten aan te bieden die aangepast zijn aan de behoeften van de consumenten. Dit tegen gunstige prijzen en met een kwalitatieve dienstverlening en de beste klantenervaring.

Deze doelstelling heeft als leidraad gediend bij het bepalen van de belangrijkste classificatieparameters die binnen de MARKETPLACE worden toegepast.

          2) De standaard presentatie van producten op de Website

De productclassificatie op de MARKETPLACE is geconfigureerd als hieronder beschreven:

Alle producten aangeboden op de Website, welke verkocht worden door DECATHLON of haar PARTNERS worden geclassificeerd aan de hand van algemene categorieën zoals:
- Sporten opgesomd in alfabetische volgorde;
- Betreffende doelgroep: man, vrouw, kinderen;
- Accessoires of uitrusting, voedingsproducten, promoties, merken, tweedehands producten;

Deze categorieën kunnen mettertijd veranderen.

De consument kan dus naar een product zoeken via deze categorieën, die zelf weer subcategorieën bevatten en de mogelijkheid bieden om de zoekopdracht voor de consument te filteren.

Wanneer de consument deze categorieën, subcategorieën en eventuele filters selecteert, worden de producten, of ze nu door DECATHLON of door een PARTNER worden verkocht,
hem standaard voorgesteld volgens een algoritme op basis van de volgende criteria:

- De kwaliteit van het product, gemeten op basis van de commerciële prestaties van de producten, het gemiddelde resultaat van de productbeoordelingen,
het aantal afbeeldingen van het product op de Website, het retourpercentage en de producten die de voorkeur genieten van trouwe klanten;

- Het niveau van klantenervaring en tevredenheid over de aankoop van het product via de MARKETPLACE, gemeten op basis van productbeschikbaarheid en levertijden.

Hoe hoger de score van deze criteria voor een Product, hoe beter de ranking.

          3) Zoekopdrachten op trefwoorden

De consument kan gebruikmaken van de zoekmachine om producten te vinden door een of meerdere trefwoorden in te vullen.
In dit geval zullen de resultaten, welke voortvloeien uit de zoekopdracht, automatisch worden gerangschikt op basis van relevantie aan de hand van de volgende voorwaarde :
de producten welke het meest overeenkomen met de door de consument ingevoerde trefwoorden worden als eerste getoond.


          4) Andere regels die de rangschikking kunnen beïnvloeden

Bepaalde Producten kunnen ook profiteren van een geprivilegieerde rangschikking, wanneer ze worden aangeboden door PARTNERS die
ofwel (i) een geprivilegieerd partnerschap met DECATHLON hebben ondertekend,
ofwel (ii) een sponsordienst hebben afgesloten die door DECATHLON is opgezet.
Deze voorkeur rangschikking wordt gerechtvaardigd door economische en commerciële overwegingen, met name het bestaan ​​van een vergoeding voor deze voorkeur rangschikking
die naast de betrokken aanbiedingen zal worden vermeld, overeenkomstig artikel VI.100, 24° WER.

De standaard rangschikkingsregels kunnen tijdelijk worden gewijzigd voor specifieke commerciële operaties (bv. een commerciële operatie gekoppeld aan een sport- of kalender- evenement). De rangschikking zal tijdelijk rekening houden met het feit dat het product, of ze nu door DECATHLON of door een PARTNER worden verkocht,, deel uitmaakt van de commerciële operatie, waarbij wordt gespecificeerd dat deze parameter een primaire parameter wordt, die met voorrang in overweging zal worden genomen vóór de toepassing van de hierboven uitgelegde parameters.

          5) Gebruik van filters door klanten

Het is mogelijk voor de klant om de standaard rangschikking aan te passen door middel van het selecteren van verschillende criteria door DECATHLON voorgestelde en die gecombineerd kunnen worden:

Enerzijds de volgende algemene filters:
- prijs stijgend ;
- prijs dalend ;
- kortingspercentage (dalend) ;
- best beoordeeld ;
- nieuwe collectie.

Anderzijds de volgende specifieke filters:
- Soort producten ;
- Sport ;
- Merken ;
- Kleuren ;
- Prijs ;
- Verkopers.

Deze categorieën kunnen mettertijd veranderen.

Maandelijkse gemiddelde van actieve afnemers

Het maandelijkse gemiddelde van de actieve afnemers van de Website bedraagt 1.445.187 actieve ontvangers.

Centraal contactpunt volgens (EU) Vordering 2022/2065 (Digital Services Act) :

[email protected] (communicatie in het Frans, Nederlands en Engels)