DE BASISPRINCIPES VAN HET MARITIEM BETONNINGSSTELSEL

Voordat je de haven uitvaart voor een lange zeiloversteek of een korter tochtje met het gezin, is het belangrijk dat je bij jezelf nagaat of je het maritiem betonningsstelsel goed kent: de boeien en bakens zijn er voor de veiligheid van iedereen. Ze geven gevaren aan of markeren een vaargeul of vaarwater. Elk vaartuig moet ze respecteren. Daarom hieronder een kleine gids om je geheugen op te frissen voor de zomer!

Couple pratiquant voile

Nu de zomer in het land is, is het weer tijd om te gaan zeilen of te genieten van andere activiteiten op en aan zee! Maar voordat je de haven uitvaart voor een lange zeiloversteek of een korter tochtje met het gezin, is het belangrijk dat je bij jezelf nagaat of je het maritiem betonningsstelsel goed kent: de boeien en bakens zijn er voor de veiligheid van iedereen. Ze geven gevaren aan of markeren een vaargeul of vaarwater. Elk vaartuig moet ze respecteren. Daarom hieronder een kleine gids om je geheugen op te frissen voor de zomer!

De betonning is bedoeld om zeilers en zwemmers te wijzen op gevaren, en dan vooral op gevaren die je niet kunt zien.

DE BETONNING DIE HET STRAND AFSCHERMT VOOR DE PLEZIERVAART

In de buurt van stranden kun je 3 soorten boeien zien, elk met een eigen betekenis:

a: bolvormige boeien om de 200 meter om de kuststrook van 300 meter af te bakenen. Die boeien liggen dichter bij elkaar wanneer ze zwemzones afbakenen 
b : cilindervormige vaargeulboeien die je aan bakboord moet laten wanneer je vanuit open zee naar het strand toe vaart;
c: kegelvormige vaargeulboeien die je aan stuurboord moet laten wanneer je vanuit open zee naar het strand toe vaart. 
Niet vergeten: de zwemzones zijn uitsluitend voorbehouden voor zwemmers. Ze zijn streng verboden voor zeil- en motorboten.

De boeien die de haveningang aangeven voor vaartuigen

Aan een haveningang zie je laterale boeien die de te volgen richting aangeven. Vaar nooit buiten de aangegeven vaargeul, daar loop je gevaar om vast te lopen.ALT tag: Vaargeulboeien, een element van het maritiem betonningsstelselDe rode boeien moet je aan bakboord houden wanneer je een haven binnenvaart. 's Nachts zijn ze te herkennen aan een rood licht.De groene boeien moet je aan stuurboord houden wanneer je een haven binnenvaart. Zij hebben een groen licht.Maar opgelet voor gewoontes: die markering is niet in de hele wereld hetzelfde. In sommige continenten of landen is ze net andersom. Dat is bijvoorbeeld zo in de overzeese Franse gebieden.Voor je vertrekt ga je dus best na welk betonningsstelsel wordt gehanteerd op de plaatsen waar je heen wil varen!

DE KARDINALE BOEIEN, DIE EEN GEVAAR AANGEVEN

Voor elk van de vier windstreken is er een specifieke kardinale boei. Elke boei vertelt je dus waar het gevaar zich precies bevindt en langs welke kant je ze voorbij moet varen.  

DE BOEIEN VOOR GEÏSOLEERDE GEVAREN EN DE BOEIEN VOOR VEILIG VAARWATER

De boeien voor geïsoleerde gevaren zijn erg nuttig, ze tonen precies waar het obstakel zich bevindt want ze liggen er pal boven! Kleine tip: een verstandig pleziervaarder bewaart toch altijd een zekere afstand tot een dergelijke boei. Deze gevarenboeien zijn gemakkelijk te herkennen op het water, ze zijn zwart met rode strepen. Bovendien dragen ze 2 zwarte bollen als topteken. De boeien die veilig vaarwater markeren, geven dan weer diep water aan: alle wateren rond een dergelijke boei zijn veilig te bevaren. Die boeien dragen rood-witte verticale strepen.  

BIJZONDERE BETONNING: ZONES VERBODEN VOOR SCHEEPVAART

De bijzondere boeien zijn duidelijk te herkennen aan hun effen gele kleur en topteken in de vorm van een geel kruis.   Opgelet: die boeien duiden een gebied aan dat ten strengste verboden is voor scheepvaart. Het kan gaan om een militaire zone, een zone van onderzeese kabels of een zone waar werken worden uitgevoerd. Vaar er dus voorbij!

MARKERINGEN OM NIEUWE GEVAREN AAN TE DUIDEN

"Nieuwe gevaren op zee" zijn obstakels die nog maar onlangs werden ontdekt. Ze staan dus nog op geen enkele zeekaart. Om ze aan te duiden, worden de klassieke boeien gebruikt. Als het gevaar echt groot is, kunnen er van elke boei twee zijn gelegd: dan zie je 2 identieke laterale boeien of ook wel 2 kardinale boeien. Een teken dat je dubbel goed moet opletten!~Overdag de boeien en bakens volgen, helpt je om veilig te varen. Maar dat volstaat niet: denk er ook aan om de veiligheidsuitrusting aan boord, je zeiluitrusting en je reddingsvest te controleren (link invoegen naar de tip hoe een reddingsvest kiezen). Nu je dit alles weet, kun je met een gerust gemoed vertrekken voor een tocht op zee of diep water!