FIETSER, KEN JE JE WEGCODE?

Deze tien vragen moet je kunnen beantwoorden voor je veilig met je fiets op pad kunt. 

vélo de route

MAG IK OP DE WEG NAAST ELKAAR RIJDEN MET EEN ANDERE FIETSER?

JA > Fietsers mogen met twee naast elkaar rijden in de bebouwde kom, zolang een voertuig kruisen mogelijk blijft. Buiten de bebouwde kom moeten ze achter elkaar gaan rijden als er een voertuig achter hen aankomt. Opgelet, met twee naast elkaar rijden is verboden op busstroken die openstaan voor fietsers.

WELKE ZIJDELINGSE AFSTAND MOET EEN AUTOMOBILIST BEHOUDEN TUSSEN ZIJN VOERTUIG EN EEN FIETS ALS HIJ EEN FIETSER VOORBIJRIJDT?

- 1m

- 1m50  

- 2m

 

Een auto die een fiets voorbijrijdt, moet een zijdelingse afstand behouden van ten minste 1,50 meter ten opzichte van de fietser. In de bebouwde kom is die afstand 1 meter. 

vélo de route

IK RIJ OP EEN WEG MET EEN FIETSPAD IN SLECHTE STAAT. MOET IK HET GEBRUIKEN?

NEE > Fietsers moeten een fietspad gebruiken als het op hun weg ligt, behalve als het niet bruikbaar is. Dat oordeel is variabel en hangt samen met de ervaring van de fietser en zijn of haar gevoel van veiligheid. 

MAG IK OVERSTEKEN AAN EEN ZEBRAPAD TERWIJL IK OP HET ZADEL VAN MIJN FIETS ZIT?

JA > Niets in de wegcode verbiedt de fietser een zebrapad te gebruiken als hij op zijn fiets zit. Opgelet, als hij op zijn fiets blijft, verliest de fietser voorrang op auto’s die eraan komen en op voetgangers die oversteken. Als hij zijn fiets aan de hand neemt, wordt hij beschouwd als een voetganger en krijgt hij voorrang op auto’s. 

MAG EEN KIND VAN 10,5 JAAR OP DE STOEP FIETSEN?

NEE > Enkel kinderen jonger dan 10 mogen op de stoep fietsen met een kinderfiets. Vroeger lag die grens op 9 jaar in België.~Andere fietsers mogen alleen op het voetpad rijden als aan de volgende voorwaarden voldaan is: geen (berijdbaar) fietspad, buiten de bebouwde kom, rechts ten opzichte van de rijrichting, voorrang geven aan de andere gebruikers van het voetpad. 

vélo de route

ALS FIETSER MAG IK ZO SNEL RIJDEN ALS IK WIL.

NEE > De regels op het vlak van te snel rijden zijn dezelfde voor fietsers als voor andere weggebruikers. In een zone 30 bijvoorbeeld mag een fietser niet 40 km/u per rijden. Hij kan een boete krijgen. 

MOET IK MIJN KOERSFIETS UITRUSTEN MET LICHTEN OM IN REGEL TE ZIJN MET DE WET?

NEE > De technische normen bepalen dat alle fietsen een wit licht vooraan dienen te hebben en een rood licht achteraan. En toch zijn er uitzonderingen. Kinderfietsen, koersfietsen en mountainbikes hoeven niet uitgerust te zijn met lichten of reflectoren, als je niet in het donker rijdt tenminste.

MAG IK FIETSEN EN TEGELIJKERTIJD MIJN SMARTPHONE GEBRUIKEN?

NEE > In België stelt de wet dat een fietser beschouwd wordt als een bestuurder van een voertuig. Hij is dus onderworpen aan de wegcode. Het is verboden te telefoneren of zijn telefoon te gebruiken tijdens het rijden. Het gaat om een inbreuk van tweede graad, waarbij een boete geldt van € 116. 

WAT BETEKENT HET VERKEERSBORD B22 VOOR FIETSERS?

- Ook al is het licht rood, ik mag doorrijden als ik rechts afsla~- Ook al is het licht rood, ik mag doorrijden als ik rechtdoor ga~- Ook al is het licht rood, ik mag in alle richtingen doorrijden

Het bord B22 laat toe dat een fietser een rood of oranje verkeerslicht negeert om rechtsaf te slaan. Opgelet, dat betekent niet dat de fietser voorrang heeft. Hij is verplicht om andere weggebruikers voorrang te verlenen. 

B22