Decathlon Corporate

Rekrutering

Rekruteringspolitiek

Bij Decathlon delen klanten en medewerkers een gemeenschappelijke passie: sport. Als je bij ons wil werken, kom je terecht in een sportief, dynamisch en enthousiast team, met een gemeenschappelijk doel: "Het plezier en de voordelen van sport voor iedereen toegankelijk maken."

Ongeacht je functie zal je actief deelnemen aan de ontwikkeling van de onderneming en de implementatie van nieuwe projecten, nieuwe producten en nieuwe diensten.

Bij ons krijgt elke nieuwe werknemer een integratieplan, waarin opleiding en bijscholing een belangrijke plaats inneemt. Je zal je vaardigheden je hele loopbaan lang kunnen ontwikkelen volgens jouw wensen.

Solliciteren

Welke kwaliteiten verwachten we van onze toekomstige medewerkers?

Bij Decathlon werven we vooral persoonlijkheden aan die goed gedijen in onze bedrijfscultuur.

We hechten er bijzonder veel belang aan dat onze medewerkers een positieve ambitie hebben en hun loopbaan in eigen handen willen nemen. Mensen die zin hebben om te leren, te groeien, uit te blinken en hun verantwoordelijkheid te nemen. We zijn er rotsvast van overtuigd dat vastberadenheid en passie voor sport essentieel zijn voor je succes.

Onze managers onderhouden de rijkdom van hun teams door mensen met een gevarieerd profiel, verschillende opleiding en achtergrond aan te werven. Bij Decathlon kom je terecht in een onderneming met 63.000 medewerkers verspreid over meer dan 30 landen.

Als jij je passie voor sport dus ook wil koppelen aan een rijke en wervelende carrière, kom dan voor ons werken!

HEEL SNEL VERANTWOORDELIJKHEID

Wat je functie binnen de onderneming ook is, bij Decathlon neem je actief deel aan de implementering van nieuwe producten en nieuwe diensten.


En om al onze medewerkers bij dit proces te betrekken, om creativiteit te stimuleren, ondersteunen wij hen in hun besluitvorming.

We zijn van mening dat fouten maken onlosmakelijk verbonden is met elke leerproces als men tracht er de gevolgen van te begrijpen en oplossingen te vinden om er in de toekomst op te kunnen inspelen.

Bij ons komen werken betekent komen werken in een sterk team, waar iedereen elkaar helpt en jou helpt om vooruitgang te boeken.

INITIATIEF NEMEN WORDT GESTIMULEERD

Bij Decathlon zal je snel autonoom zijn en verantwoordelijkheid krijgen over je activiteiten. Aangezien we al onze medewerkers beschouwen als ondernemers aan het hoofd van hun eigen winstcentrum, zal je snel een team moeten leiden en volledig zelfstandig je eigen activiteit uitbouwen.

Wij hebben een systeem van nabijheidsmanagement ontwikkeld, zodat je zoveel als nodig kan steunen op je managers en eenvoudig contact kan houden met je teams, met als doel je projecten doeltreffend uit te voeren.

Deel uitmaken van onze onderneming betekent dat je de autonomie van een ondernemer krijgt, maar wel wordt omringd, geholpen en ondersteund om je opdrachten tot een goed einde te brengen.

EEN LOOPBAAN OP JOUW MAAT

Bij Decathlon kan je kiezen tussen 300 mogelijke functies. En enkel je verbeelding begrenst je loopbaan. Want als je bij Decathlon aan de slag gaat, kom je terecht in een internationale groep met 77.000 medewerkers, aanwezig in 33 landen.

Zo krijg je toegang tot beroepen die overeenstemmen met elke stap in de levenscyclus van een product: onderzoek en ontwikkeling, ontwerp, design, informatica, productie, logistiek en verkoop. Elke nieuwe medewerker beschikt over een integratieplan, waarin de opleiding tot onze functies een belangrijke plaats inneemt. Je zal je vaardigheden je hele loopbaan lang kunnen ontwikkelen volgens jouw wensen.

Wat je initiële opleiding ook is, alle loopbanen zijn mogelijk, aan jou om de jouwe te bedenken!

Bij Decathlon zijn we er rotsvast van overtuigd dat vastberadenheid en passie voor sport essentieel zijn voor je succes.

Solliciteren