B’TWIN GEEFT LEVENSLANGE GARANTIE OP FIETSEN

B’TWIN maakt voor zoveel mogelijk mensen een levenslange garantie op frames, stuurpennen, sturen en vaste voorvorken (behalve in carbon) toegankelijk.

atelier btwin

In geval van breuk brengt u de fiets gewoon naar de winkel.

Elk gebroken onderdeel wordt hersteld of vervangen in de ateliers van het Decathlon-netwerk. Als de fiets niet meer bestaat, wordt hij vervangen door zijn equivalent in het huidige gamma

B’TWIN ZET ZICH IN VOOR DE KWALITEIT VAN ZIJN PRODUCTEN

Van het ontwerp over de fabricage tot de verkoop van de fietsen gaat B’TWIN uiterst zorgvuldig en veeleisend tewerk.

Dankzij die hoge eisen en een gestroomlijnde organisatie stijgt de kwaliteit en hebben de fietsen een langere levensduur, wat positief is voor de bescherming van het milieu.

B’TWIN NEEMT DE VEILIGHEID VAN DE GEBRUIKERS TER HARTE

B’TWIN respecteert en neemt actief deel aan de ontwikkeling van de Europese veiligheidsnormen, de strengste ter wereld.

Dankzij zijn eigen laboratorium voor exclusieve tests in Rijsel (Frankrijk) stelt B’TWIN zijn eigen protocollen op voor een voortdurende verbetering van de kwaliteit van zijn producten.

CONDITIES

HAAL MEER UIT DE LEVENSLANGE BTWIN-GARANTIE VOOR FIETSEN AANGESCHAFT VANAF 1 JUNI 2013.

B’twin fietsen zijn ontworpen met het oog op volledige tevredenheid van de gebruiker. Om die reden engageert B’twin zich om hoogwaardige, duurzame fietsen te leveren. B’twin biedt zijn klanten daarom levenslange garantie op de volgende onderdelen: frame, stijve voorvork (dus voorvork zonder ophanging), stuur en stuurpen (behalve carbonmodellen) waarmee B’twin fietsen zijn uitgerust. Draaiende onderdelen en lagers in het frame of in de vork worden van deze garantie uitgesloten.

Deze garantie vangt aan op de dag van aankoop van de B’twin fiets(en) en geldt levenslang voor de koper van de B’twin fiets. De verstrekker van de garantie is Decathlon, 4 Boulevard de Mons, BP299, 59665 Villeneuve d’Ascq, met SIREN-nummer 306 138 900. Opdat de levenslange garantie geldig zou zijn, dient de koper: – hetzij een DECATHLON-klantenkaart te hebben en de aankoop van de fiets bij de kassa te laten registreren, – dan wel binnen een maand na aankoop een garantiecertificaat in te vullen; een blanco certificaat kan worden gedownload op de website www.btwin.com. Bij registratie dient de koper de volgende informatie te verstrekken: voornaam en achternaam, e-mailadres, aankoopdatum en traceringsnummer van de fiets.

Onder de genoemde garantie garandeert B’twin hetzij de vervanging van het frame, de stijve vork, het stuur of de stuurpen door een gelijkwaardig onderdeel, dan wel de herstelling van het defecte onderdeel binnen een redelijke termijn nadat het werd aangeboden bij de hersteldienst van een Decathlon-winkel. De eventuele daaraan verbonden vervoers- en verplaatsingskosten zijn voor rekening van de koper. Om de garantie op enig bovengenoemd onderdeel te kunnen inroepen, dient u zich met uw DECATHLON-klantenkaart of uw garantiecertificaat aan te melden bij de hersteldienst van een DECATHLON-winkel.

Deze contractuele verplichting geldt evenwel niet in geval de B’twin fiets niet correct werd gebruikt of onderhouden, of werd gebruikt voor een ander doel dan het beoogde doel, zoals duidelijk aangegeven in de gebruiksinstructies voor het product. B’twin behoudt zich het recht voor om, door middel van alle passende en noodzakelijke maatregelen, na te gaan of aan de voorwaarden van de levenslange garantie is voldaan. Voor alle mobiele consumptiegoederen die in België voor niet-commercieel en niet-professioneel gebruik worden aangekocht, geniet de consument (die een natuurlijke persoon is) een wettelijke bescherming overeenkomstig art. 1649bis et seq. van het Burgerlijk Wetboek in geval het consumptiegoed niet-conform zou zijn of enig defect zou vertonen. Deze garantie doet geen afbreuk aan de garantiebepalingen en wettelijke rechten van de consument overeenkomstig art. 1649bis et seq. van het Burgerlijk Wetboek.