De aanpak rond duurzame ontwikkeling bij Decathlon België

Meetbare doelstellingen

Texte alternative image

De natuur is vaak het decor van een van onze sportsessies. Om die te behouden, moeten we onze impact op het milieu beperken.

Onze internationale klimaatdoelstelling is gevalideerd door het Science Based Targets initiative (SBTi). Om bij te dragen tot deze internationale doelstellingen hebben wij onze Belgische doelstellingen die moeten bijdragen tot het verminderen van de impact van sport op het milieu.

Deze doelstellingen zijn meetbaar en sluiten aan bij het klimaatakkoord van Parijs. Want ambities zijn goed. Maar concrete engagementen zijn beter.

Texte alternative image

Onze engagementen voor 2026

1

circulaire economie

2026: 5% van onze omzet komt uit de circulaire economie.

In 2023 had de circulaire economie een aandeel van 3,21% in onze omzetcijfers

2

Ecodesign aanpak

2026: 100% van onze nieuwe producten zijn gemaakt volgens een ecodesign aanpak

In 2023 werd 37% van onze producten ontworpen met een ecodesign-aanpak.

3

energie

2026: 100% van onze winkels en ons distributiecentrum werken met hernieuwbare elektriciteit

In 2023 werkten 100% van onze winkels en ons distributiecentrum met hernieuwbare elektriciteit.

4

AFVAL

2026: 95% van onze afvalstromen zijn gesorteerd en gerecycleerd

In 2023 hebben we 86% van ons afval gesorteerd.

Hoe kunnen we de impact van onze producten verminderen?

Om de impact van onze producten te verlagen (86,4% van de CO2-eq uitstoot van Decathlon België in 2021), ondernemen we verschillende acties.

Via onze ecodesign aanpak

Texte alternative image

De ecodesign aanpak heeft als doel de milieueffecten van een product gedurende zijn hele levenscyclus te verminderen. Dit gebeurt dus op elk moment, van het ontwerp tot het einde van de levensduur van een product: om een oplossing voor te stellen die aangepast is aan jouw behoeften, verwachtingen en onze betrokkenheid bij duurzame ontwikkeling.

Texte alternative image

Door de levensduur van de producten te verlengen

Extra info nodig?

Onze duurzaamheidsverslag (extra-financiële rapportering)

Texte alternative image

Dit rapport over duurzame ontwikkeling is de samenvatting van alle acties die ondernomen worden door onze collega's in België en over heel de wereld om bij te dragen aan een duurzamer Decathlon. (rapport in het Engels)

Texte alternative image