elektrische fiets optimaliseren

Hoe kun je de accu van je elektrische fiets optimaliseren?

.

Heb je de indruk dat je accu te snel leeg is? Leer je elektrische fiets beter gebruiken om je accu te sparen en de levensduur van je fiets te verlengen. De accu van je elektrische fiets is afhankelijk van het aantal laadcycli, dus je kunt er maar beter optimaal gebruik van maken. 5 tips voor een langere levensduur van je accu ...

Versnel niet te fel

Een elektrische fiets heeft een hulpmotor, maar is geen motorfiets. De hulpmotor wordt ingeschakeld zodra je begint te trappen, en verlicht de inspanningen die je moet leveren. Om de levensduur van je accu te optimaliseren, kun je beter weloverwogen en met mate accelereren.

Het is nutteloos om te starten met een maximale ondersteuning als je op een vlakke weg fietst of een paar meter verder moet remmen.

fiets zonder trapondersteuning

Fiets zonder trapondersteuning op vlakke wegen

Een elektrische fiets is ontworpen om te fietsen en trappen met ondersteuning op moeilijke delen van de weg. Heb je echt ondersteuning nodig om op een vlakke weg te fietsen? Zodra je op gang bent, voel je geen enkel verschil meer! Spaar de elektrische ondersteuning om te starten of om een helling op te gaan.

Zo optimaliseer je het gebruik van de accu en geniet je bovendien van de heilzame effecten van een dagelijkse portie fietsen op vlakke wegen.

Controleer regelmatig de bandendruk

Controleer regelmatig de bandendruk

Licht drukverlies aan je banden is normaal: de binnenbanden van een fiets verliezen ongeveer 1 bar per maand. Dit verlies is hoger in de zomer wanneer de lucht uitzet door de warmte, waardoor je banden sneller leeglopen.

Als je met een elektrische fiets rijdt op banden die niet voldoende opgepompt zijn, vermindert de autonomie van je accu. Je hebt immers meer ondersteuning nodig bij het trappen. Hoe harde je banden opgepompt zijn, hoe sneller je gaat!

Controleer regelmatig de bandendruk en pomp de banden op wanneer nodig, want een lagere druk verhoogt ook het risico op lekrijden.

Schat het resterende vermogen van je batterij goed in

Voordat je begint aan een uitstap met je elektrische fiets moet je zeker zijn dat je accu over voldoende autonomie beschikt om op je bestemming te geraken! Het is beter om de accu van je elektrische fiets niet volledig op te gebruiken, want dat schaadt de capaciteit.

De autonomie van je accu wordt beïnvloed door verschillende factoren waarmee je rekening moet houden:

- de af te leggen afstand

- het hoogteverschil

- je gewicht

- de snelheid

- de bandendruk

- de wind

- het aantal keer dat je schakelt en remt onderweg (anders in de stad dan op het platteland)

- de buitentemperatuur (minder autonomie bij koud weer)

Je kunt de autonomie van je elektrische fiets checken met specifieke software (zoek op internet) of op basis van je gewoonten. Geleidelijk aan zal je de autonomie van je elektrische fiets leren inschatten op basis van de hierboven aangehaalde factoren. Voorzie altijd een zekere veiligheidsmarge zodat je niet op eigen kracht moet trappen op de terugweg!

elektrische fiets

Voorzorgsmaatregelen wanneer je de elektrische fiets lange tijd niet gebruikt

Gebruik je je elektrische fiets alleen in de lente en zomer? De volgende twee handelingen optimaliseren de levensduur van je accu en vermijden vermogensverlies tijdens de opslag.

Je kunt de accu van je elektrische fiets in geladen toestand wegnemen en opslaan. Zodra je de fiets weer gebruikt, plaats je de accu terug. De accu van een elektrische fiets is eenvoudig en snel weg te nemen.

Je kunt ook de accu elke 3 maanden opladen om te vermijden dat hij volledig ontlaadt.

Doe het nodige om de levensduur van je elektrische fiets en de accu zoveel mogelijk te verlengen door deze eenvoudige aanbevelingen te volgen. Heb je zelf ook tips voor optimaal gebruik van je accu?