DE HISTORISCHE GOLFREGELS

De historische golfregels

Het hedendaagse golf staat bijna synoniem voor Schotland, dus het is geen wonder dat we de eerste sporen van de moderne golfregels terugvinden in Keltische geschriften.

Edinburgh, 1744. Na talrijke verboden en verbodsbepalingen geeft de Britse Kroon eindelijk toestemming voor het golfspel. De Honourable Company of Edinburgh Gentlemen Golfers ziet het levenslicht en organiseert de eerste "Open" uit de geschiedenis van deze sport in Leith.

Maar hoe organiseer je een wedstrijd in een sport zonder regels of wetten?

In maart 1744 antwoordt de kersverse Edinburghse club op dit dilemma met 13 basisregels:

1.   De bal moet worden opgeteed op maximaal een clublengte van de hole.

2.   Je tee moet op de grond staan.

3.   Je mag de bal waarmee je hebt afgeslagen niet vervangen.

4.   Je mag geen stenen, botten of afgebroken clubstukken verwijderen om je bal te spelen, behalve op de green en alleen binnen een clublengte van de bal.

5.   Wanneer je bal in het water is beland, is het toegestaan de bal eruit te halen en achter de hindernis op te teeën. Je mag verderspelen met iedere club, maar je tegenstander wint een slag.

6.   Als twee ballen tegen elkaar aan liggen, moet de eerste bal worden opgetild tot de tweede is gespeeld.

7.   Speel je bal daadwerkelijk richting de hole en niet met opzet tegen de bal van je tegenstander aan.

8.   Indien je de bal niet meer kunt vinden, dien je terug te gaan naar de plek waarvandaan je voor het laatst hebt gespeeld. Hier moet een nieuwe bal worden gedropt. Je tegenstander wint een slag.

9.   Tijdens het putten is het niet toegestaan om de lijn van de bal aan te geven met een club of andersoortig object.

10. Als de bal wordt gestopt door een mens, paard, hond of enig ander iets, moet de bal worden gespeeld waar hij tot stilstand is gekomen.

11. Wanneer de club bij het maken van een slag in neergaande lijn is, wordt een slag gerekend, zelfs als de swing toch nog wordt onderbroken.

12. De persoon wiens bal het verst van de hole is verwijderd, speelt eerst.

13. Geen enkele geul, kuil of dijk, bedoeld voor het onderhoud van de links, noch academisch of legergebied, geldt als een hindernis. Je moet de bal hier buiten het obstakel op teeën en met een ijzer verder spelen.

 

Deze basisregels voor golf worden nu zorgvuldig bewaard op hun originele perkament in Schotland, in Saint Andrews.

Hoewel ze in de loop der jaren uitgebreid zijn en zijn aangepast aan de internationale context van de golfsport en de technische ontwikkeling van clubs en vooral van ballen, moet elke golfer deze 13 regels in gedachten houden.

 

Welke regel uit die tijd lijkt jou ondenkbaar in de moderne golfsport?