HET INTERNATIONAAL CHARTER VAN DE VERANTWOORDELIJKE DUIKER

Snorkelaars, jullie staan op het punt om de onderwaterwereld te verkennen. Toon respect voor de natuur, zodat we deze prachtige natuurlijke omgeving die we zo koesteren, in stand kunnen houden! 

man die snorkelen beoefent

Vandaag wordt ons leefmilieu steeds meer bedreigd... Vooral dan het onderwaterleven! Als snorkelaars moeten we ons verantwoordelijk gedragen, zodat toekomstige generaties ook nog de kans krijgen om een intacte wereld te bewonderen. Hiervoor heeft een van onze partners, Longitude 181, het internationaal charter van de verantwoordelijke duiker opgesteld. Dit charter is een richtlijn, geen som van dwangbevelen. De voorstellen van het handvest moeten geval per geval worden overwogen, aangezien de snorkellocaties, onderwaterroutes en de omstandigheden van plaats tot plaats verschillen. De opstellers van het handvest willen iedereen tot bezinning aanzetten en tevens de optimale snorkelvoorwaarden creëren voor het in stand houden van de onderzeese rijkdom, zodat ook anderen er vol bewondering van kunnen genieten.

JE REISVOORBEREIDING 

Bij reisbureaus en op vakantieadressen krijg je niet altijd dezelfde dienstverlening. Sommigen leveren veel inspanningen om de natuur, die ze je willen laten ontdekken, te beschermen en om de natuurpracht op een eerlijkere en evenwichtigere manier te delen met de inwoners van het gastland. Dit kost hen nogal wat, dit is ook duurder voor jou, maar zo dragen jullie samen bij aan de duurzame ontwikkeling van onze planeet. De kostprijs van het verblijf of je absolute comfort mogen niet je enige selectiecriteria zijn.

- Kies een reisbureau dat is aangesloten bij een ethisch handvest.
- Win inlichtingen in over de mariene ecosystemen die je gaat ontdekken.
- Zoek informatie op over de inwoners van het gastland: hun tradities, economie, bestaansmiddelen...
- Informeer jezelf over eventuele beschermde onderwatergebieden: respecteer de toegangsvoorwaarden en de richtlijnen inzake het aantal toegelaten bezoeken, de verboden zones, de toegelaten activiteiten...

VOOR HET SNORKELEN...

- Zoek informatie op over de locatie die je wilt verkennen. Dat levert je een veel rijkere snorkelervaring op. Zo ben je niet louter een passieve toeschouwer in een wereld waarvan je de taal niet kent, nee, je begrijpt reeds de eerste woorden van het grote boek van het onderwaterleven. Aangezien je de dieren nu kunt identificeren, ken je hun gedrag en weet je waar ze zich kunnen schuilhouden, zo weet je veel beter waar je moet gaan zoeken. Je zult een ongelooflijke verborgen fauna kunnen aanschouwen.
- Informeer je over de ecologie van de meest voorkomende soorten die je zult ontdekken. 
- Zorg ervoor dat je bedreigde en beschermde diersoorten kunt herkennen. 
- En gooi niets in zee.

TE WATER GAAN 

- Gebruik enkel de afgebakende paden naar de zee.
- Ga nooit zomaar ergens staan  op de plaats waar je het water ingaat of op de zeebodem als daar waterplanten, koralen of algen groeien.
- Probeer indien mogelijk het water in te gaan vanaf een zand- of kiezelstrand. Deze zijn minder kwetsbaar dan zones vol waterplanten, koralen of algen.

TIJDENS HET SNORKELEN

- Begin zo snel mogelijk te zwemmen, zonder te talmen, zodat je zwemvliezen de zeebodem niet meer raken.
- Probeer te drijven op een manier die de omgeving zo weinig mogelijk verstoort.
- Zorg dat je de onderwaterbegroeiing niet aanraakt met je zwemvliezen.
- Klamp je niet vast aan de bodem, aan dieren of planten (bijv: posidonia).
- De dieren die je ontmoet, mag je rustig bekijken, maar niet verstoren.
- Voed de dieren niet.
- Zorg dat je niets kapotmaakt en neem geen enkel levend organisme met je mee.
- Hef geen stenen of rotsen op en verplaats ze niet. Ze vormen een schuilplaats voor talloze micro-organismen die deze bruuske bewegingen niet verdragen.
- Ga niet achter grote dieren aan, zoals dolfijnen, schildpadden of walvishaaien. Neem je tijd, blijf kalm, dan zullen ze je vertrouwen. Laat ze naderbij komen, maar raak ze niet aan.
- Verzamel tassen, plastic voorwerpen en rotzooi die je aantreft onder water of op de plaats waar je het water induikt.
- Gebruik identificatieplaatjes voor onder water om de mariene soorten te herkennen.
- Gebruik schrijfleien voor onder water om je observaties te noteren en schetsen te maken.

NA HET SNORKELEN

- Stel vragen aan je gids over je observaties.
- Win informatie in bij zeebiologen, beschermers van mariene reservaten enz.
- Breng verslag uit van je observaties, bijvoorbeeld op websites.

TIJDENS JE VERBLIJF 

- Gooi niets in zee, neem al je afval mee.
- Bewaar je afgedankte batterijen en deponeer ze in een inzamelpunt. Als dat er niet is, neem ze dan mee naar huis.
- Gebruik herbruikbare borden, bekers en bestek in plaats van de plastic wegwerpvarianten.
- Gebruik biologisch afbreekbare zeep en onderhoudsproducten.
- Trek je wetsuit aan in het water, tenminste als dat warm is. Zo vermijd je het gebruik van water en zeep.
- Spoel je materiaal snel af als je het regelmatig wilt gebruiken, spoel het pas bij je vertrek grondiger af.
- Gebruik indien mogelijk nooit drinkwater om je materiaal af te spoelen.
- Wees zuinig met water onder de douche (spoel je af terwijl je materiaal aan je voeten ligt!).
- Koop geen souvenirs die uit de zee zijn gehaald: haaientanden, schelpen, koraal, schilden van schildpadden... Laat restaurants links liggen die schildpad- of haaienvinnensoep, vissen die met behulp van cyanide of dynamiet werden gevangen, beschermde of bedreigde soorten... op het menu hebben staan.
- Mijd alle nutteloze verpakkingen.